מלון בוטיק ברחוב הנביאים
תיאור הפרוייקט
מלון בוטיק יוקרתי נמצא בהקמה בימים אלו. 
תכנון ואדריכלות: בר, שיפמן נתן ושות' אדריכלים YBGSNA
Galit Shifman-Nathan

תכנון וביצוע חשמל: ברוך דיל בע"מ

תמונות מהפרוייקט

מאשר/ת קבלת דוא"ל